R File

? Cách mở file .R? Những phần mềm mở file .R và sửa file lỗi. Convert Text R file sang định dạng khác.

.R File Extension

   
File name R File
File Type 1R Script File
Nhà phát triển The R Project for Statistical Computing
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (48 Bình chọn)

File .R là file gì?

R là Developer Files - 1R Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The R Project for Statistical Computing.

Hồ R là một kịch bản viết bằng R, một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phân tích thống kê và mục đích vẽ đồ thị. Nó chứa mã có thể được thực hiện trong môi trường phần mềm R. file R có thể bao gồm các lệnh tạo các đối tượng (chức năng, giá trị, vv) và visualizations sản phẩm của các dữ liệu tính toán.

What is a R file?

An R file is a script written in R, a programming language used for statistical analysis and graphing purposes. It contains code that can be executed within the R software environment. R files may include commands that create objects (functions, values, etc.) and produce visualizations of the computed data.

Cách mở .R file

Để mở file .R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • R
  • RStudio
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .R

File .R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *