R1 File

? Cách mở file .R1? Những phần mềm mở file .R1 và sửa file lỗi. Convert Binary R1 file sang định dạng khác.

.R1 File Extension

   
File name R1 File
File Type WinRAR Multi-Volume Archive Part 1
Nhà phát triển RARLAB
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .R1 là file gì?

R1 là Compressed Files - WinRAR Multi-Volume Archive Part 1, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RARLAB.

tập tin lưu trữ là một phần của một kho lưu trữ RAR đa khối lượng; chứa phần một của một khối lượng nén; lưu trữ một phần nén hoặc mảnh của một tập tin lớn hơn; có thể sử dụng các phần mở rộng R0 qua R99.

What is a R1 file?

Archive file that is part of a RAR multi-volume archive; contains part one of a compressed volume; stores a compressed part or fragment of a larger file; may use the extensions R0 through R99.

Cách mở .R1 file

Để mở file .R1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R1 do người dùng đóng góp.

  • RARLAB RAR for Linux
  • RARLAB WinRAR
  • RARLAB WinRAR
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB RAR for Mac OS X

Chuyển đổi file .R1

File .R1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *