R1M File

? Cách mở file .R1M? Những phần mềm mở file .R1M và sửa file lỗi. Convert N/A R1M file sang định dạng khác.

.R1M File Extension

   
File name R1M File
File Type RealOne Streaming Media File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .R1M là file gì?

R1M là Audio Files - RealOne Streaming Media File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RealNetworks.

tập tin tạm thời được lưu bởi RealPlayer hoặc RealOne Player khi một tập tin phương tiện truyền thông trực tuyến sẽ được tải về từ Internet; tạo ra như một bộ đệm khi tập tin phương tiện truyền thông đang được xem trực bởi RealOne Player; không có nghĩa là để được mở bởi người sử dụng.

What is a R1M file?

Temporary file saved by RealPlayer or RealOne Player when a streaming media file is downloaded from the Internet; created as a buffer when the media file is being streamed by RealOne Player; not meant to be opened by the user.

Cách mở .R1M file

Để mở file .R1M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R1M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R1M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R1M do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • RealOne Player
  • RealOne Player
  • BSPlayer
  • RealPlayer (
  • RealPlayer
  • RealPlayer

Chuyển đổi file .R1M

File .R1M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *