R3PROJ File

R3PROJ là Game Files - RPG Maker 2003 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kadokawa Games.

.R3PROJ File Extension

   
File name R3PROJ File
File Type RPG Maker 2003 Project
Nhà phát triển Kadokawa Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .R3PROJ là file gì?

R3PROJ là Game Files - RPG Maker 2003 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kadokawa Games.

What is a R3PROJ file?

An R3PROJ file is a game project created by RPG Maker 2003, a game development engine used to create 2D role-playing games (RPG). It contains project data for a game, which includes maps, character sprites, audio played during gameplay, graphics, and other resource files used to develop a game.

Phần mềm mở file .R3PROJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R3PROJ do filegi.com tổng hợp.

  • Kadokawa Games RPG Maker 2003

Chuyển đổi file .R3PROJ

           

File .R3PROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *