RA File

? Cách mở file .RA? Những phần mềm mở file .RA và sửa file lỗi. Convert Binary RA file sang định dạng khác.

.RA File Extension

   
File name RA File
File Type RealAudio File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (31 Bình chọn)

File .RA là file gì?

RA là Audio Files - RealAudio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RealNetworks.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi RealPlayer, một âm thanh và video streaming chương trình; có thể tham khảo một tập tin âm thanh streaming trực tuyến hoặc có thể chứa dữ liệu âm thanh; có thể sử dụng codec khác nhau để âm thanh nén với tốc độ bit biến; sử dụng một thuật toán nén Bất động độc quyền.

What is a RA file?

Audio file used by RealPlayer, an audio and video streaming program; may reference a streaming audio file online or may contain audio data; can use various codecs to compress audio with variable bit rates; uses a proprietary Real compression algorithm.

Cách mở .RA file

Để mở file .RA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RA do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • JRiver Media Center
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .RA

File .RA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *