RAD File

? Cách mở file .RAD? Những phần mềm mở file .RAD và sửa file lỗi. Convert N/A RAD file sang định dạng khác.

.RAD File Extension

   
File name RAD File
File Type 1Reality Adlib Tracker Module
Nhà phát triển Reality
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .RAD là file gì?

RAD là Audio Files - 1Reality Adlib Tracker Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Reality.

Mô-đun tạo ra bởi Reality AdLib Tracker, một ứng dụng theo dõi âm thanh; chứa lưu ý và công cụ thông tin cho một bài hát; nắm giữ lên đến 32 mẫu và 31 cụ; kích thước thông thường là 10k hoặc ít hơn.

What is a RAD file?

Module created by Reality AdLib Tracker, an audio tracking application; contains note and instrument information for a song; holds up to 32 patterns and 31 instruments; common size is 10k or less.

Cách mở .RAD file

Để mở file .RAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAD do người dùng đóng góp.

  • Adlib Tracker II
  • Reality Adlib Tracker
  • Reality Adlib Tracker
  • RadiantWorks PRO
  • TopoLT
  • WinRail
  • WinRail

Chuyển đổi file .RAD

File .RAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *