RADIUMKEY2 File

? Cách mở file .RADIUMKEY2? Những phần mềm mở file .RADIUMKEY2 và sửa file lỗi. Convert Binary RADIUMKEY2 file sang định dạng khác.

.RADIUMKEY2 File Extension

   
File name RADIUMKEY2 File
File Type Radium 2 License File
Nhà phát triển CatPig Studios
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .RADIUMKEY2 là file gì?

RADIUMKEY2 là Misc Files - Radium 2 License File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CatPig Studios.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi Radium, một chương trình phát thanh Internet cho Mac; lưu trữ một key bản quyền cho phần mềm và có thể được áp dụng bằng cách nhấp đúp vào tập tin, mở ra trong Radium và đăng ký bản sao hợp lệ của phần mềm.

What is a RADIUMKEY2 file?

Software license file used by Radium, an Internet radio program for Mac; stores a license key for the software and can be applied by double-clicking the file, which opens in Radium and registers a valid copy of the software.

Cách mở .RADIUMKEY2 file

Để mở file .RADIUMKEY2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RADIUMKEY2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RADIUMKEY2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RADIUMKEY2 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .RADIUMKEY2

File .RADIUMKEY2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *