RAL File

? Cách mở file .RAL? Những phần mềm mở file .RAL và sửa file lỗi. Convert N/A RAL file sang định dạng khác.

.RAL File Extension

   
File name RAL File
File Type WinRail Track Design File
Nhà phát triển Span Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .RAL là file gì?

RAL là Data Files - WinRail Track Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Span Software.

Đường sắt theo dõi thiết kế tạo ra với WinRail, một chương trình cho bố trí đường sắt mô hình thiết kế; định nghĩa cách các ca khúc được định vị và bao gồm các số bài viết của các bài hát được sử dụng; cũng có thể chứa nội dung khác như nhà cửa, cây cối, lòng đường, và các đối tượng khác.

What is a RAL file?

Railroad track design created with WinRail, a program for designing model railway layouts; defines how the tracks are positioned and includes the article numbers of the tracks used; may also contain other content such as buildings, trees, roadbeds, and other objects.

Cách mở .RAL file

Để mở file .RAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinRail
  • WinRail
  • Road Maker

Chuyển đổi file .RAL

File .RAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *