RAP File

? Cách mở file .RAP? Những phần mềm mở file .RAP và sửa file lỗi. Convert Binary RAP file sang định dạng khác.

.RAP File Extension

   
File name RAP File
File Type 1Raptor Flowchart File
Nhà phát triển Martin Carlisle
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (19 Bình chọn)

File .RAP là file gì?

RAP là Page Layout Files - 1Raptor Flowchart File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Martin Carlisle.

Một tập tin RAP là một sơ đồ được tạo ra bởi RAPTOR, một môi trường lập trình sơ đồ dựa trên. Nó bao gồm một sơ đồ, mà là một bộ sưu tập các biểu tượng kết nối đại diện cho hướng dẫn để được thực thi và khi chúng được thực thi.

What is a RAP file?

A RAP file is a flowchart created by RAPTOR, a flowchart-based programming environment. It contains a flowchart, which is a collection of connected symbols that represent instructions to be executed and when they are to be executed.

Cách mở .RAP file

Để mở file .RAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAP do người dùng đóng góp.

  • Raptor
  • Britannica Deluxe Edition CD-ROM
  • Britannica Deluxe Edition CD-ROM
  • Britannica Standard Edition CD-ROM
  • Nero Burning ROM
  • Scientific Workplace
  • Scientific Workplace

Chuyển đổi file .RAP

File .RAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *