RASKINLICENSE File

RASKINLICENSE là Misc Files - Raskin License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Raskin Software.

.RASKINLICENSE File Extension

   
File name RASKINLICENSE File
File Type Raskin License File
Nhà phát triển Raskin Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .RASKINLICENSE là file gì?

RASKINLICENSE là Misc Files - Raskin License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Raskin Software.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi Raskin, một giao diện người dùng Zoomable đó là một thay thế cho mặc định máy tính để bàn Mac OS X; chứa thông tin giấy phép sử dụng để đăng ký một bản sao hợp lệ của Raskin.

What is a RASKINLICENSE file?

Software license file used by Raskin, a zoomable user interface that is an alternative to the default Mac OS X desktop; contains license information used to register a valid copy of Raskin.

Phần mềm mở file .RASKINLICENSE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RASKINLICENSE do filegi.com tổng hợp.

  • Raskin

Chuyển đổi file .RASKINLICENSE

           

File .RASKINLICENSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *