RASKINLICENSE File

? Cách mở file .RASKINLICENSE? Những phần mềm mở file .RASKINLICENSE và sửa file lỗi. Convert N/A RASKINLICENSE file sang định dạng khác.

.RASKINLICENSE File Extension

   
File name RASKINLICENSE File
File Type Raskin License File
Nhà phát triển Raskin Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .RASKINLICENSE là file gì?

RASKINLICENSE là Misc Files - Raskin License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Raskin Software.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi Raskin, một giao diện người dùng Zoomable đó là một thay thế cho mặc định máy tính để bàn Mac OS X; chứa thông tin giấy phép sử dụng để đăng ký một bản sao hợp lệ của Raskin.

What is a RASKINLICENSE file?

Software license file used by Raskin, a zoomable user interface that is an alternative to the default Mac OS X desktop; contains license information used to register a valid copy of Raskin.

Cách mở .RASKINLICENSE file

Để mở file .RASKINLICENSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RASKINLICENSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RASKINLICENSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RASKINLICENSE do người dùng đóng góp.

  • Raskin

Chuyển đổi file .RASKINLICENSE

File .RASKINLICENSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *