RAVI File

? Cách mở file .RAVI? Những phần mềm mở file .RAVI và sửa file lỗi. Convert N/A RAVI file sang định dạng khác.

.RAVI File Extension

   
File name RAVI File
File Type Radiometric Video File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .RAVI là file gì?

RAVI là Video Files - Radiometric Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một RAVI là một tập tin video được tạo ra bởi phần mềm hình ảnh nhiệt, chẳng hạn như Micro-Epsilon TIM Connect hoặc Optris PIX Connect. Nó chứa video chụp bằng camera nhiệt và được lưu trong một định dạng tương tự sang định dạng Audio Video Interleave (.AVI). file RAVI cũng lưu trữ thông tin vị phóng xạ, chẳng hạn như nhiệt độ và thông tin khu vực đo lường được thu thập bởi các camera nhiệt.

What is a RAVI file?

A RAVI file is a video file created by thermal imaging software, such as Micro-Epsilon TIM Connect or Optris PIX Connect. It contains video captured by thermal cameras and is saved in a format similar to the Audio Video Interleave (.AVI) format. RAVI files also store radiometric information, such as temperature and measurement area information collected by the thermal camera.

Cách mở .RAVI file

Để mở file .RAVI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAVI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAVI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAVI do người dùng đóng góp.

  • Micro-Epsilon TIM Connect
  • Optris PIX Connect
  • Optris PIX Connect

Chuyển đổi file .RAVI

File .RAVI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *