RBC File

? Cách mở file .RBC? Những phần mềm mở file .RBC và sửa file lỗi. Convert N/A RBC file sang định dạng khác.

.RBC File Extension

   
File name RBC File
File Type 1Rembo-C Script
Nhà phát triển IBM
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .RBC là file gì?

RBC là Developer Files - 1Rembo-C Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Script viết bằng Rembo-C, một ngôn ngữ kịch bản mà cú pháp sử dụng tương tự như C; thường được sử dụng để tự động hoá các hoạt động quản lý máy chủ; đòi hỏi một cài đặt Rembo trên máy chủ để chạy, nhưng có thể được chỉnh sửa trong một trình soạn thảo văn bản.

What is a RBC file?

Script written in Rembo-C, a scripting language that uses syntax similar to C; often used for automating server management operations; requires a Rembo installation on the server to run, but can be edited in a text editor.

Cách mở .RBC file

Để mở file .RBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Retrospect
  • Retrospect
  • Roxio Creator
  • ROBOTC Integrated Development Environment

Chuyển đổi file .RBC

File .RBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *