RBF File

? Cách mở file .RBF? Những phần mềm mở file .RBF và sửa file lỗi. Convert N/A RBF file sang định dạng khác.

.RBF File Extension

   
File name RBF File
File Type 1Windows Installer Rollback File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .RBF là file gì?

RBF là Backup Files - 1Windows Installer Rollback File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ các tập tin được tạo ra trong quá trình cài đặt phần mềm chạy bằng Windows Installer; chứa các tập tin có thể được khôi phục nếu quá trình cài đặt không hoàn tất thành công; nếu quá trình cài đặt thành công, các tập tin rollback được tự động xóa.

What is a RBF file?

Archive of files created during a software installation process run by Windows Installer; contains files that can be restored if the installation does not successfully complete; if the installation is successful, the rollback file is automatically deleted.

Cách mở .RBF file

Để mở file .RBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Installer
  • Retrospect
  • Retrospect
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • RBEditor
  • RBEditor

Chuyển đổi file .RBF

File .RBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *