RBK File

? Cách mở file .RBK? Những phần mềm mở file .RBK và sửa file lỗi. Convert Binary RBK file sang định dạng khác.

.RBK File Extension

   
File name RBK File
File Type Windows 95 Registry Backup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .RBK là file gì?

RBK là Backup Files - Windows 95 Registry Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin sao lưu của Windows 95 hay 98 registry, mà hệ thống cửa hàng và cài đặt ứng dụng, các hiệp hội tập tin và dữ liệu khác; có thể được sử dụng để khôi phục sổ đăng ký nếu nó bị hỏng.

What is a RBK file?

Backup file of the Windows 95 or 98 registry, which stores system and application settings, file associations, and other data; can be used to restore the registry if it becomes corrupted.

Cách mở .RBK file

Để mở file .RBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBK do người dùng đóng góp.

  • PC Tools Registry Mechanic
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DVD Rebuilder
  • Liberty Backup and Restore

Chuyển đổi file .RBK

File .RBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *