RBM File

? Cách mở file .RBM? Những phần mềm mở file .RBM và sửa file lỗi. Convert N/A RBM file sang định dạng khác.

.RBM File Extension

   
File name RBM File
File Type Real Studio Menu File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .RBM là file gì?

RBM là Developer Files - Real Studio Menu File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xojo, Inc..

Trình đơn tập tin được tạo ra bởi Xojo, một IDE phát triển phần mềm; chứa một thanh menu cho một ứng dụng máy tính để bàn đang được phát triển trong Xojo IDE; sử dụng để xuất khẩu một thanh menu từ một dự án khác; bao gồm thông tin mô tả các thanh menu, chẳng hạn như menu, mục, ID, hành vi, các phím tắt nền tảng cụ thể, và sự xuất hiện; thay thế bằng các phần mở rộng tập tin .XOJO_BINARY_MENU, .XOJO_XML_MENU, và .XOJO_MENU.

What is a RBM file?

Menu file created by Xojo, a software development IDE; contains a menu bar for a desktop application that is being developed in the Xojo IDE; used to export a menu bar from one project to another; includes information describing the menu bar, such as menus, items, IDs, behaviors, platform-specific shortcuts, and appearance; replaced by the .XOJO_BINARY_MENU, .XOJO_XML_MENU, and .XOJO_MENU file extensions.

Cách mở .RBM file

Để mở file .RBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBM do người dùng đóng góp.

  • Xojo
  • RBM Application
  • RBM Application

Chuyển đổi file .RBM

File .RBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *