RBP File

? Cách mở file .RBP? Những phần mềm mở file .RBP và sửa file lỗi. Convert N/A RBP file sang định dạng khác.

.RBP File Extension

   
File name RBP File
File Type Real Studio Project File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .RBP là file gì?

RBP là Developer Files - Real Studio Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xojo, Inc..

hồ sơ dự án tạo ra bởi Xojo, một IDE phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình REALbasic; có thể được xây dựng thành một thực thi duy nhất chạy mà không phụ thuộc vào các file DLL bên ngoài hoặc máy ảo.

What is a RBP file?

Project file created by Xojo, a software development IDE that uses the Realbasic programming language; can be built into a single executable that runs without depending on external .DLL files or virtual machines.

Cách mở .RBP file

Để mở file .RBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBP do người dùng đóng góp.

  • Xojo
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Xojo
  • BlockSim
  • RouteBuilder for BVE
  • RouteBuilder for BVE

Chuyển đổi file .RBP

File .RBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *