RBX File

? Cách mở file .RBX? Những phần mềm mở file .RBX và sửa file lỗi. Convert N/A RBX file sang định dạng khác.

.RBX File Extension

   
File name RBX File
File Type Rembo-C Compiled Script
Nhà phát triển IBM
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (12 Bình chọn)

File .RBX là file gì?

RBX là Executable Files - Rembo-C Compiled Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Chương trình viết bằng Rembo-C, một ngôn ngữ tương tự như C và thường được sử dụng để tự động hoá các hoạt động quản lý máy chủ; biên soạn từ một tập tin .RBC vào một tập tin thực thi mà có thể được chạy trên một máy chủ với phần mềm Rembo cài đặt.

What is a RBX file?

Program written in Rembo-C, a language similar to C and typically used for automating server management operations; compiled from a .RBC file into an executable file that can be run on a server with Rembo software installed.

Cách mở .RBX file

Để mở file .RBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Rubix
  • Rubix
  • REBARFIX
  • RapidPlayer Unicode

Chuyển đổi file .RBX

File .RBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *