RBXL File

RBXL là Developer Files - Roblox Location File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Roblox Corporation.

.RBXL File Extension

   
File name RBXL File
File Type Roblox Location File
Nhà phát triển Roblox Corporation
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.5 ★ (553 Bình chọn)

File .RBXL là file gì?

RBXL là Developer Files - Roblox Location File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Roblox Corporation.

tập tin một RBXL chứa một vị trí xác định một thế giới 3D trong ROBLOX, một tòa nhà nhiều trò chơi trực tuyến. Nó lưu trữ thông tin mô tả các sân chơi, trong đó bao gồm các mô hình 3D (file .RBXM), phụ tùng, dụng cụ, kịch bản, và các đội. file RBXL có thể được tạo ra và mở ra với ROBLOX Studio.

What is a RBXL file?

An RBXL file contains a location that defines a 3D world in Roblox, an online multiplayer building game. It stores information that describes the playing field, which consists of 3D models (.RBXM files), parts, tools, scripts, and teams. RBXL files can be created and opened with Roblox Studio.

Phần mềm mở file .RBXL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBXL do filegi.com tổng hợp.

  • Roblox Studio
  • ROBLOX Studio for User
  • ROBLOX Studio for User
  • Roblox Bootstrapper
  • Roblox
  • ROBLOX Studio for home
  • ROBLOX Studio for home

Chuyển đổi file .RBXL

           

File .RBXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *