RBXL File

? Cách mở file .RBXL? Những phần mềm mở file .RBXL và sửa file lỗi. Convert XML RBXL file sang định dạng khác.

.RBXL File Extension

   
File name RBXL File
File Type Roblox Location File
Nhà phát triển Roblox Corporation
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.5 ★ (553 Bình chọn)

File .RBXL là file gì?

RBXL là Developer Files - Roblox Location File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Roblox Corporation.

tập tin một RBXL chứa một vị trí xác định một thế giới 3D trong ROBLOX, một tòa nhà nhiều trò chơi trực tuyến. Nó lưu trữ thông tin mô tả các sân chơi, trong đó bao gồm các mô hình 3D (file .RBXM), phụ tùng, dụng cụ, kịch bản, và các đội. file RBXL có thể được tạo ra và mở ra với ROBLOX Studio.

What is a RBXL file?

An RBXL file contains a location that defines a 3D world in Roblox, an online multiplayer building game. It stores information that describes the playing field, which consists of 3D models (.RBXM files), parts, tools, scripts, and teams. RBXL files can be created and opened with Roblox Studio.

Cách mở .RBXL file

Để mở file .RBXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBXL do người dùng đóng góp.

  • Roblox Studio
  • ROBLOX Studio for User
  • ROBLOX Studio for User
  • Roblox Bootstrapper
  • Roblox
  • ROBLOX Studio for home
  • ROBLOX Studio for home

Chuyển đổi file .RBXL

File .RBXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *