RBXLX File

? Cách mở file .RBXLX? Những phần mềm mở file .RBXLX và sửa file lỗi. Convert XML RBXLX file sang định dạng khác.

.RBXLX File Extension

   
File name RBXLX File
File Type Roblox XML Place File
Nhà phát triển Roblox Corporation
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.7 ★ (27 Bình chọn)

File .RBXLX là file gì?

RBXLX là Developer Files - Roblox XML Place File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Roblox Corporation.

tập tin một RBXLX chứa một vị trí xác định một vị trí trong ROBLOX, một tòa nhà nhiều trò chơi trực tuyến. Nó lưu trữ thông tin XML mô tả một khu vực chơi ROBLOX, trong đó bao gồm các mô hình 3D (file .RBXM), dụng cụ, phụ tùng, các đội, và các kịch bản. file RBXLX cũng tương tự như các file .RBXL nhưng được lưu trong định dạng XML, giúp giảm kích thước tập tin.

What is a RBXLX file?

An RBXLX file contains a location that defines a place in Roblox, an online multiplayer building game. It stores XML information that describes a Roblox playing area, which includes 3D models (.RBXM files), tools, parts, teams, and scripts. RBXLX files are similar to .RBXL files but are saved in XML format, which helps reduce the file size.

Cách mở .RBXLX file

Để mở file .RBXLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBXLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBXLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBXLX do người dùng đóng góp.

  • Roblox Studio
  • Roblox Studio
  • Roblox Studio
  • ROBLOX Studio for Cabron
  • ROBLOX Studio for Tom
  • ROBLOX Studio for Joaquin
  • ROBLOX Studio for Joaquin

Chuyển đổi file .RBXLX

File .RBXLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *