RC File

? Cách mở file .RC? Những phần mềm mở file .RC và sửa file lỗi. Convert Text RC file sang định dạng khác.

.RC File Extension

   
File name RC File
File Type Resource Script
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (58 Bình chọn)

File .RC là file gì?

RC là Developer Files - Resource Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi các ứng dụng phát triển phần mềm như Visual Studio và Borland C ++; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và bao gồm tài liệu tham khảo với các nguồn lực, chẳng hạn như các thành phần giao diện người dùng, hình ảnh, hoặc các tập tin biểu tượng; được sử dụng để biên soạn các nguồn lực vào res file được sử dụng bởi các chương trình xây dựng chính thức.

What is a RC file?

Developer file used by software development applications such as Visual Studio and Borland C++; saved in a plain text format and includes references to resources, such as user interface components, images, or icon files; used for compiling the resources into .RES files used by the final program build.

Cách mở .RC file

Để mở file .RC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RC do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Borland C++
  • Borland C++
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .RC

File .RC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *