RC2 File

? Cách mở file .RC2? Những phần mềm mở file .RC2 và sửa file lỗi. Convert Text RC2 file sang định dạng khác.

.RC2 File Extension

   
File name RC2 File
File Type 1Visual Studio Resources File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .RC2 là file gì?

RC2 là Developer Files - 1Visual Studio Resources File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi Visual Studio, một chương trình phát triển phần mềm dành cho Windows; tiết kiệm tài nguyên, chẳng hạn như biểu tượng, bitmap, và các thành phần giao diện người dùng; khác với một tập tin rc vì Resource trình biên dịch Visual Studio của không quản lý các nguồn tài nguyên trong file RC2.

What is a RC2 file?

Developer file used by Visual Studio, a software development program for Windows; saves resources, such as icons, bitmaps, and user interface components; differs from an .RC file because Visual Studio's Resource Compiler does not manage the resources in the RC2 file.

Cách mở .RC2 file

Để mở file .RC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RC2 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Reflection for UNIX and OpenVMS
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .RC2

File .RC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *