RCC File

? Cách mở file .RCC? Những phần mềm mở file .RCC và sửa file lỗi. Convert N/A RCC file sang định dạng khác.

.RCC File Extension

   
File name RCC File
File Type Recap Compressed Structured Scan Data File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .RCC là file gì?

RCC là Data Files - Recap Compressed Structured Scan Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Hồ RCC là một tập tin dữ liệu nén tạo ra bởi Autodesk Recap, một chương trình sử dụng để tạo mô hình 3D hoặc bản vẽ 2D bằng cách quét hình ảnh. Nó chứa cấu trúc dữ liệu quét chụp từ một tĩnh cố định xuất xứ hoặc máy quét laser 3D trên cạn trên giá ba chân. file RCC được nén để giảm kích thước của tập tin từ quét cấu trúc có thể trở nên rất lớn.

What is a RCC file?

An RCC file is a compressed data file created by Autodesk Recap, a program used to generate 3D models or 2D drawings by scanning images. It contains structured scan data captured from a fixed-origin static or terrestrial 3D laser scanner on a tripod. RCC files are compressed to reduce the size of the file since structured scans can become very large.

Cách mở .RCC file

Để mở file .RCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCC do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Recap
  • RETAS STUDIO PaintMan
  • RETAS STUDIO PaintMan
  • Native Instruments Reaktor
  • RCC
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .RCC

File .RCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *