RCF File

? Cách mở file .RCF? Những phần mềm mở file .RCF và sửa file lỗi. Convert XML RCF file sang định dạng khác.

.RCF File Extension

   
File name RCF File
File Type SonicWALL VPN Configuration File
Nhà phát triển SonicWALL
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .RCF là file gì?

RCF là Settings Files - SonicWALL VPN Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi SonicWALL.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi SonicWall VPN Client toàn cầu, chương trình cho phép các máy trạm client để kết nối với một mạng riêng ảo (VPN); lưu sử dụng XML định dạng và chứa thông tin kết nối cho một hoặc nhiều VPN; được sử dụng bởi các tổ chức thành lập các kết nối từ xa cho người lao động.

What is a RCF file?

Configuration file used by SoniCWALL Global VPN Client, a program that allows client workstations to connect to a Virtual Private Network (VPN); saved using XML formatting and contains connection information for one or more VPNs; used by organizations for setting up remote connections for employees.

Cách mở .RCF file

Để mở file .RCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCF do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Dragon UnPACKer
  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • System Report Viewer
  • Regen Application
  • Regen Application

Chuyển đổi file .RCF

File .RCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *