RCS File

? Cách mở file .RCS? Những phần mềm mở file .RCS và sửa file lỗi. Convert Binary RCS file sang định dạng khác.

.RCS File Extension

   
File name RCS File
File Type RandomControl Scene File
Nhà phát triển RandomControl
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .RCS là file gì?

RCS là 3D Image Files - RandomControl Scene File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RandomControl.

cảnh tập tin 3D được sử dụng bởi các sản phẩm phần mềm RandomControl như fryrender và Arion; cửa hàng một cảnh xuất khẩu từ một ứng dụng phần mềm mô hình 3D (mà có fryrender hoặc Arion plugin); được sử dụng để lưu trữ các cảnh trong một định dạng mà có thể được gửi đến công cụ rendering.

What is a RCS file?

3D scene file used by RandomControl software products such as fryrender and Arion; stores a scene exported from a 3D modeling software application (that has the fryrender or Arion plugin); used for storing the scene in a format that can be submitted to the rendering engine.

Cách mở .RCS file

Để mở file .RCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCS do người dùng đóng góp.

  • RandomControl ArionFX
  • EXTRA! X-treme
  • EXTRA! X-treme
  • Protel SE
  • Attachmate Software
  • myEXTRA! Enterprise
  • myEXTRA! Enterprise

Chuyển đổi file .RCS

File .RCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *