RCT File

? Cách mở file .RCT? Những phần mềm mở file .RCT và sửa file lỗi. Convert Binary RCT file sang định dạng khác.

.RCT File Extension

   
File name RCT File
File Type Visual Studio Resource Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .RCT là file gì?

RCT là Settings Files - Visual Studio Resource Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin mẫu được tạo ra bởi Visual Studio, một công cụ Windows phát triển phần mềm; có thể lưu trữ bitmap, con trỏ, hộp thoại, HTML, biểu tượng, và các nguồn lực khác; tiết kiệm thời gian khi tạo nguồn lực mới (file rc) với các thiết lập và các tính năng tương tự.

What is a RCT file?

Template file created by Visual Studio, a Windows software development tool; may store bitmaps, cursors, dialogs, HTML, icons, and other resources; saves time when creating new resources (.RC files) with similar settings and features.

Cách mở .RCT file

Để mở file .RCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .RCT

File .RCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *