RCTD File

? Cách mở file .RCTD? Những phần mềm mở file .RCTD và sửa file lỗi. Convert N/A RCTD file sang định dạng khác.

.RCTD File Extension

   
File name RCTD File
File Type RabbitCT Dataset
Nhà phát triển N/A
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .RCTD là file gì?

RCTD là Database Files - RabbitCT Dataset, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Dataset sử dụng bởi RabbitCTRunner, một nền tảng mở cho benchmarking nón chùm thuật toán tái tạo 3D; chứa một C-arm bộ sưu tập CT xử lý trước dữ liệu từ một con thỏ; truy cập bởi RabbitCTRunner, thực hiện chuẩn mực và đánh giá các dữ liệu.

What is a RCTD file?

Dataset used by RabbitCTRunner, an open platform for benchmarking 3D cone-beam reconstruction algorithms; contains a preprocessed C-arm CT collection of data from a rabbit; accessed by RabbitCTRunner, which performs the benchmark and evaluation of the data.

Cách mở .RCTD file

Để mở file .RCTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCTD do người dùng đóng góp.

  • RabbitCTRunner

Chuyển đổi file .RCTD

File .RCTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *