RCU File

? Cách mở file .RCU? Những phần mềm mở file .RCU và sửa file lỗi. Convert Binary RCU file sang định dạng khác.

.RCU File Extension

   
File name RCU File
File Type RealWorld Layered Cursor Image
Nhà phát triển RealWorld Graphics
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .RCU là file gì?

RCU là Raster Image Files - RealWorld Layered Cursor Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RealWorld Graphics.

hình ảnh con trỏ cửa sổ được tạo ra bởi RealWorld Cursor Editor, một chương trình sử dụng để tạo con trỏ Windows trong các định dạng .CUR và .ANI; tiết kiệm một hình ảnh đã chỉnh sửa và hỗ trợ nhiều lớp chỉnh sửa độc lập; tương tự như một tập tin .RLI, mà là một hình ảnh RealWorld nhiều lớp.

What is a RCU file?

Windows cursor image created by RealWorld Cursor Editor, a program used for creating Windows cursors in the .CUR and .ANI formats; saves an edited image and supports multiple independent editing layers; similar to an .RLI file, which is a RealWorld multi-layered image.

Cách mở .RCU file

Để mở file .RCU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCU do người dùng đóng góp.

  • Retrospect
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • RealWorld

Chuyển đổi file .RCU

File .RCU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *