RDL File

? Cách mở file .RDL? Những phần mềm mở file .RDL và sửa file lỗi. Convert N/A RDL file sang định dạng khác.

.RDL File Extension

   
File name RDL File
File Type MicroStation Redline File
Nhà phát triển Bentley Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .RDL là file gì?

RDL là Vector Image Files - MicroStation Redline File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bentley Systems.

Vector dựa trên định dạng bản vẽ được sử dụng bởi Bentley Microstation; lưu lại dưới dạng một "tập tin đính kèm tài liệu tham khảo" và được hiển thị với một mô hình hoạt động, chẳng hạn như một .DGN hoặc file nào đó ta chọn; sử dụng cho mục đích âm mưu hoặc xây dựng.

What is a RDL file?

Vector-based drawing format used by Bentley Microstation; saved as a "reference attachment" and is displayed with an active model, such as a .DGN or .DWG file; used for plotting or construction purposes.

Cách mở .RDL file

Để mở file .RDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDL do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • MicroStation
  • MicroStation
  • View
  • Bentley View
  • PowerDraft
  • PowerDraft

Chuyển đổi file .RDL

File .RDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *