RDO File

? Cách mở file .RDO? Những phần mềm mở file .RDO và sửa file lỗi. Convert N/A RDO file sang định dạng khác.

.RDO File Extension

   
File name RDO File
File Type Xerox Rawster Document Object File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RDO là file gì?

RDO là Settings Files - Xerox Rawster Document Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Metafile sử dụng bởi các phần mềm Xerox Document Assembler cho Xerox Digipath Scan và Makeready máy trạm và đường dây DocuTech của máy in và máy quét; định nghĩa như thế nào máy in / máy quét nên in hoặc quét từng trang.

What is a RDO file?

Metafile used by the Xerox Document Assembler software for Xerox Digipath Scan and Makeready workstations and the DocuTech line of printers and scanners; defines how the printer/scanner should print or scan each page.

Cách mở .RDO file

Để mở file .RDO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RDO

File .RDO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *