REB File

? Cách mở file .REB? Những phần mềm mở file .REB và sửa file lỗi. Convert Text REB file sang định dạng khác.

.REB File Extension

   
File name REB File
File Type 1REBOL Script File
Nhà phát triển REBOL Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .REB là file gì?

REB là Developer Files - 1REBOL Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi REBOL Technologies.

Script có chứa mã ghi trong REBOL (Relative Biểu Dựa Object Language) ngôn ngữ lập trình; có thể được biên dịch vào một chương trình thực thi sử dụng một trình biên dịch REBOL.

What is a REB file?

Script that contains code written in the REBOL (Relative Expression Based Object Language) programming language; can be compiled into an executable program using a REBOL compiler.

Cách mở .REB file

Để mở file .REB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • RebroViewer
  • RebroViewer
  • Rebro2013
  • Rebro2016
  • Rexpert30Designer Application
  • Rexpert30Designer Application

Chuyển đổi file .REB

File .REB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *