RTP File

? Cách mở file .RTP? Những phần mềm mở file .RTP và sửa file lỗi. Convert Text RTP file sang định dạng khác.

.RTP File Extension

   
File name RTP File
File Type 1Gromacs Residue Topology Parameter File
Nhà phát triển Gromacs
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .RTP là file gì?

RTP là Data Files - 1Gromacs Residue Topology Parameter File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Gromacs.

tập tin một RTP là một tệp dữ liệu phân tử được sử dụng bởi Gromacs, một chương trình được sử dụng để mô phỏng động lực học phân tử. Nó lưu thông tin dư lượng, đại diện cho những phần cơ bản của một phân tử và có thể chứa nguyên tử, trái phiếu, góc, dihedrals, và impropers. file RTP được sử dụng như một tệp dữ liệu để phân tích phân tử.

What is a RTP file?

An RTP file is a molecular data file used by Gromacs, a program used for simulating molecular dynamics. It saves residue information, which represents the base parts of a molecule and may contain atoms, bonds, angles, dihedrals, and impropers. RTP files are used as a data file for molecular analysis.

Cách mở .RTP file

Để mở file .RTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTP do người dùng đóng góp.

  • Gromacs
  • PowerDesigner
  • PowerDesigner
  • PowerAMC
  • RivaTuner Application
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .RTP

File .RTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *