RTP File

RTP là Data Files - 1Gromacs Residue Topology Parameter File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Gromacs.

.RTP File Extension

   
File name RTP File
File Type 1Gromacs Residue Topology Parameter File
Nhà phát triển Gromacs
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .RTP là file gì?

RTP là Data Files - 1Gromacs Residue Topology Parameter File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Gromacs.

tập tin một RTP là một tệp dữ liệu phân tử được sử dụng bởi Gromacs, một chương trình được sử dụng để mô phỏng động lực học phân tử. Nó lưu thông tin dư lượng, đại diện cho những phần cơ bản của một phân tử và có thể chứa nguyên tử, trái phiếu, góc, dihedrals, và impropers. file RTP được sử dụng như một tệp dữ liệu để phân tích phân tử.

What is a RTP file?

An RTP file is a molecular data file used by Gromacs, a program used for simulating molecular dynamics. It saves residue information, which represents the base parts of a molecule and may contain atoms, bonds, angles, dihedrals, and impropers. RTP files are used as a data file for molecular analysis.

Phần mềm mở file .RTP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTP do filegi.com tổng hợp.

  • Gromacs
  • PowerDesigner
  • PowerDesigner
  • PowerAMC
  • RivaTuner Application
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .RTP

           

File .RTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *