PREF File

? Cách mở file .PREF? Những phần mềm mở file .PREF và sửa file lỗi. Convert N/A PREF file sang định dạng khác.

.PREF File Extension

   
File name PREF File
File Type 1Preferences File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .PREF là file gì?

PREF là Settings Files - 1Preferences File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau; thường được sử dụng như một tập tin hỗ trợ ứng dụng có chứa các ưu đãi chương trình như mặc định chương trình ngừơi tiêu dùng quy định ưu đãi về ứng dụng khác; sử dụng phần mở rộng chung chung ".pref", mà là viết tắt của 'sở thích'.

What is a PREF file?

Settings file used by various applications; often used as an application support file that contains program preferences such as program defaults or other user specified application preferences; uses the generic extension ".pref," which is short for "preferences."

Cách mở .PREF file

Để mở file .PREF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PREF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PREF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PREF do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Metacreator
  • Metacreator
  • Media Player Classic
  • GURPS Character Builder
  • Pointcarre
  • Pointcarre

Chuyển đổi file .PREF

File .PREF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *