PREFAB File

? Cách mở file .PREFAB? Những phần mềm mở file .PREFAB và sửa file lỗi. Convert Binary PREFAB file sang định dạng khác.

.PREFAB File Extension

   
File name PREFAB File
File Type Unity Prefab File
Nhà phát triển Unity Technologies
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (10 Bình chọn)

File .PREFAB là file gì?

PREFAB là 3D Image Files - Unity Prefab File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Unity Technologies.

Đúc sẵn đối tượng tập tin được sử dụng bởi Unity, một ứng dụng phát triển trò chơi 3D; chứa đối tượng 3D và tính chất của nó và có thể được thả vào bất kỳ cảnh; cho phép các nhà phát triển với các đối tượng tái sử dụng và hình ảnh động giữa các cảnh và các dự án.

What is a PREFAB file?

Prefabricated object file used by Unity, a 3D game development application; contains a 3D object and its properties and may be dropped into any scene; allows developers to reuse objects and animations between scenes and projects.

Cách mở .PREFAB file

Để mở file .PREFAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PREFAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PREFAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PREFAB do người dùng đóng góp.

  • Unity Technologies Unity

Chuyển đổi file .PREFAB

File .PREFAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *