RDOC File

RDOC là Developer Files - Ruby Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.RDOC File Extension

   
File name RDOC File
File Type Ruby Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RDOC là file gì?

RDOC là Developer Files - Ruby Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tài liệu được tạo ra bởi rdoc, một ứng dụng tài liệu của Ruby; chứa thông tin tài liệu trong ngôn ngữ đánh dấu rdoc được biên soạn dưới dạng HTML với các dự án tài liệu trực tuyến Ruby.

What is a RDOC file?

Document created by RDoc, a Ruby documentation application; contains documentation information in RDoc markup language that is compiled in HTML to document Ruby projects online.

Phần mềm mở file .RDOC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDOC do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • RDoc
  • RDoc

Chuyển đổi file .RDOC

           

File .RDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *