RDP File

? Cách mở file .RDP? Những phần mềm mở file .RDP và sửa file lỗi. Convert N/A RDP file sang định dạng khác.

.RDP File Extension

   
File name RDP File
File Type Remote Desktop Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (17 Bình chọn)

File .RDP là file gì?

RDP là Settings Files - Remote Desktop Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa các thông tin cần thiết cho một kết nối đến một máy chủ đầu cuối, bao gồm cấu hình các tùy chọn khi tập tin đã được cứu; sử dụng bởi Remote Desktop Services của Microsoft và các ứng dụng liên quan.

What is a RDP file?

Contains the necessary information for a connection to a terminal server, including the configuration of the options when the file was saved; used by Microsoft's Remote Desktop Services and related applications.

Cách mở .RDP file

Để mở file .RDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDP do người dùng đóng góp.

  • Terminal Server Client
  • Microsoft Remote Desktop Connection
  • Microsoft Remote Desktop Connection
  • Microsoft Terminal Services Client
  • RADIAS Sound Editor

Chuyển đổi file .RDP

File .RDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *