RDR File

? Cách mở file .RDR? Những phần mềm mở file .RDR và sửa file lỗi. Convert N/A RDR file sang định dạng khác.

.RDR File Extension

   
File name RDR File
File Type Remote Desktop Manager Report Settings File
Nhà phát triển Devolutions
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .RDR là file gì?

RDR là Settings Files - Remote Desktop Manager Report Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Devolutions.

tập tin một RDR là một báo cáo được tạo ra bởi Remote Desktop Manager, phần mềm sử dụng để tập trung các kết nối từ xa, thông tin, và mật khẩu. Nó chứa các tùy chọn cho việc tạo ra các báo cáo liên quan đến các mục, các bản ghi, thông tin, và thông tin bảo mật của người dùng.

What is a RDR file?

An RDR file is a report created by Remote Desktop Manager, software used to centralize remote connections, credentials, and passwords. It contains settings for creating reports regarding a user's entries, logs, credentials, and security information.

Cách mở .RDR file

Để mở file .RDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDR do người dùng đóng góp.

  • Devolutions Remote Desktop Manager
  • Application RenderingSurfaceEditor
  • Application RenderingSurfaceEditor
  • Report Designer

Chuyển đổi file .RDR

File .RDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *