REDIF File

? Cách mở file .REDIF? Những phần mềm mở file .REDIF và sửa file lỗi. Convert Text REDIF file sang định dạng khác.

.REDIF File Extension

   
File name REDIF File
File Type ReDIF Template
Nhà phát triển RePEc
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .REDIF là file gì?

REDIF là Data Files - ReDIF Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi RePEc.

Hồ REDIF là một mẫu lưu trong Documents Thông tin Nghiên cứu Format (ReDIF). Nó chứa siêu dữ liệu mô tả một hoặc các ấn phẩm nghiên cứu nhiều hơn, trong đó bao gồm các giấy tờ, tạp chí, sách, và phần mềm. REDIF tập tin lưu trữ thông tin về việc xuất bản, chẳng hạn như tác giả, email để liên lạc tác giả, tiêu đề của bài báo, biên tập viên, ngày xuất bản, URL tập tin mà các ấn phẩm có thể được tìm thấy, và các định dạng file sử dụng để lưu các ấn phẩm.

What is a REDIF file?

An REDIF file is a template saved in the Research Documents Information Format (ReDIF). It contains metadata that describes one or more research publications, which includes papers, journals, books, and software. REDIF files store information about the publication, such as the author, email to contact the author, title of the publication, editor, date published, file URL where the publication can be found, and the file format used to save the publication.

Cách mở .REDIF file

Để mở file .REDIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REDIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REDIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REDIF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • ReDIF
  • ReDIF

Chuyển đổi file .REDIF

File .REDIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *