REDIR File

? Cách mở file .REDIR? Những phần mềm mở file .REDIR và sửa file lỗi. Convert N/A REDIR file sang định dạng khác.

.REDIR File Extension

   
File name REDIR File
File Type Spotify Executable Redirect File
Nhà phát triển Spotify
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (5 Bình chọn)

File .REDIR là file gì?

REDIR là Misc Files - Spotify Executable Redirect File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Spotify.

Nộp được sử dụng bởi Spotify, một proram sử dụng dùng để đưa nhạc trực tuyến; lưu lại dưới dạng một phần của quá trình cài đặt Spotify (C: Program Files Spotify thư mục) và sử dụng spotify.exe.redir filename.

What is a REDIR file?

File used by Spotify, a proram used for streaming music online; saved as part of the Spotify installation (C:Program FilesSpotify directory) and uses the filename spotify.exe.redir.

Cách mở .REDIR file

Để mở file .REDIR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REDIR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REDIR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REDIR do người dùng đóng góp.

  • Spotify

Chuyển đổi file .REDIR

File .REDIR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *