REF File

? Cách mở file .REF? Những phần mềm mở file .REF và sửa file lỗi. Convert N/A REF file sang định dạng khác.

.REF File Extension

   
File name REF File
File Type 1IDRISI Raster Image Reference File
Nhà phát triển Clark Labs
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (25 Bình chọn)

File .REF là file gì?

REF là GIS Files - 1IDRISI Raster Image Reference File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Clark Labs.

Nộp được tạo ra bởi IDRISI Taiga, một ứng dụng hình ảnh GIS; lưu trữ thông tin tham khảo địa lý để hình ảnh .RST có thể được dự kiến ​​theo số đo đơn vị cụ thể; có thể được sử dụng cho nhiều hình ảnh raster.

What is a REF file?

File created by IDRISI Taiga, a GIS imaging application; stores geographic reference information so that .RST images can be projected according to specific unit measurements; can be used for multiple raster images.

Cách mở .REF file

Để mở file .REF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REF do người dùng đóng góp.

  • GDAL
  • Clark Labs TerrSet
  • Clark Labs TerrSet
  • Stitch&Sew
  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .REF

File .REF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *