REG File

? Cách mở file .REG? Những phần mềm mở file .REG và sửa file lỗi. Convert N/A REG file sang định dạng khác.

.REG File Extension

   
File name REG File
File Type 1Registry File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (61 Bình chọn)

File .REG là file gì?

REG là System Files - 1Registry File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cập nhật Windows Registry khi chạy; file tùy chỉnh REG có thể được tạo ra để thay đổi các khía cạnh khác nhau của Windows; để tạo của riêng tập tin cập nhật registry của bạn, hãy làm theo các bước sau:

What is a REG file?

Updates the Windows Registry when run; custom REG files can be created to alter different aspects of Windows; to create your own registry update file, follow these steps:

Cách mở .REG file

Để mở file .REG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Script Sentry
  • Script Sentry

Chuyển đổi file .REG

File .REG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *