RES File

? Cách mở file .RES? Những phần mềm mở file .RES và sửa file lỗi. Convert Text RES file sang định dạng khác.

.RES File Extension

   
File name RES File
File Type 1Valve Resource File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (86 Bình chọn)

File .RES là file gì?

RES là Settings Files - 1Valve Resource File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Valve.

tập tin Một RES chứa một danh sách tài nguyên được sử dụng bởi trò chơi được phát triển bởi Valve, như Half-Life 2 và Counter-Strike. Nó đi kèm với một tập tin bản đồ .BSP nhiều người và được sử dụng để lưu trữ các địa điểm của nội dung tùy chỉnh bổ sung để tăng cường đồ chơi, chẳng hạn như vật liệu và kết cấu cho da người chơi. file RES được lưu trong văn bản đơn giản.

What is a RES file?

A RES file contains a resource list used by games developed by Valve, such as Half-Life 2 and Counter-Strike. It accompanies a .BSP multiplayer map file and is used to store the locations of custom content added to enhance map gameplay, such as materials and textures for player skins. RES files are saved in plain text.

Cách mở .RES file

Để mở file .RES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RES do người dùng đóng góp.

  • Valve Half-Life 2
  • Valve Steam
  • Valve Steam
  • Valve Half-Life
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .RES

File .RES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *