RESJSON File

? Cách mở file .RESJSON? Những phần mềm mở file .RESJSON và sửa file lỗi. Convert Text RESJSON file sang định dạng khác.

.RESJSON File Extension

   
File name RESJSON File
File Type Windows JavaScript Resources File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RESJSON là file gì?

RESJSON là Developer Files - Windows JavaScript Resources File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi các ứng dụng phong cách Metro của Windows được phát triển cho Windows 8; lưu trong một định dạng JSON (JavaScript Object Notation) và chứa chuỗi thường được sử dụng cho địa hóa giao diện người dùng của ứng dụng.

What is a RESJSON file?

Developer file used by Windows Metro style apps developed for Windows 8; saved in a JSON (JavaScript Object Notation) format and contains strings that are often used for localizing the app's user interface.

Cách mở .RESJSON file

Để mở file .RESJSON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RESJSON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RESJSON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RESJSON do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .RESJSON

File .RESJSON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *