RESMONCFG File

? Cách mở file .RESMONCFG? Những phần mềm mở file .RESMONCFG và sửa file lỗi. Convert XML RESMONCFG file sang định dạng khác.

.RESMONCFG File Extension

   
File name RESMONCFG File
File Type Resource Monitor Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .RESMONCFG là file gì?

RESMONCFG là Settings Files - Resource Monitor Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Resource Monitor, một hiệu suất hệ thống công cụ giám sát bao gồm trong Windows; lưu sử dụng XML định dạng và bao gồm tài nguyên người dùng theo dõi các lựa chọn như mà các quá trình hoặc các loại tài nguyên để theo dõi.

What is a RESMONCFG file?

Settings file created by Resource Monitor, a system performance monitoring tool included with Windows; saved using XML formatting and includes user resource monitoring selections such as which processes or resource types to monitor.

Cách mở .RESMONCFG file

Để mở file .RESMONCFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RESMONCFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RESMONCFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RESMONCFG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RESMONCFG

File .RESMONCFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *