RESOURCES File

? Cách mở file .RESOURCES? Những phần mềm mở file .RESOURCES và sửa file lỗi. Convert Text RESOURCES file sang định dạng khác.

.RESOURCES File Extension

   
File name RESOURCES File
File Type Visual Studio Resource File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (43 Bình chọn)

File .RESOURCES là file gì?

RESOURCES là Developer Files - Visual Studio Resource File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Visual Studio, một ứng dụng phát triển phần mềm tạo ra bởi Microsoft; có thể chứa cả các chuỗi và các đối tượng, nhưng đối tượng phải serializable; sử dụng cho bundling và kiên trì tài sản ứng dụng để họ có thể được truy cập một cách tiêu chuẩn trong chương trình Visual Studio.

What is a RESOURCES file?

File created by Visual Studio, a software development application created by Microsoft; may contain both strings and objects, but objects must be serializable; used for bundling and persisting application assets so they can be accessed in a standard way in Visual Studio programs.

Cách mở .RESOURCES file

Để mở file .RESOURCES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RESOURCES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RESOURCES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RESOURCES do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .RESOURCES

File .RESOURCES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *