REX File

? Cách mở file .REX? Những phần mềm mở file .REX và sửa file lỗi. Convert Binary REX file sang định dạng khác.

.REX File Extension

   
File name REX File
File Type 1ReCycle Loop File
Nhà phát triển Propellerhead Software
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (12 Bình chọn)

File .REX là file gì?

REX là Audio Files - 1ReCycle Loop File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Propellerhead Software.

định dạng vòng lặp âm thanh được sử dụng bởi Recycle, một sự sáng tạo vòng lặp lấy mẫu và chỉnh sửa chương trình; lưu trữ dữ liệu âm thanh và thông tin loop cắt; file REX có thể được lượng tử hóa, đã tiến độ thay đổi, và có thể được điều chỉnh hoặc lệch cộng hưởng.

What is a REX file?

Audio loop format used by ReCycle, a sampled loop creation and editing program; stores audio data and loop slicing information; REX files can be quantized, have the tempo changed, and can be tuned or detuned.

Cách mở .REX file

Để mở file .REX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REX do người dùng đóng góp.

  • ReCycle
  • Reason
  • Reason
  • Reason Limited
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .REX

File .REX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *