REXX File

? Cách mở file .REXX? Những phần mềm mở file .REXX và sửa file lỗi. Convert Text REXX file sang định dạng khác.

.REXX File Extension

   
File name REXX File
File Type Rexx Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .REXX là file gì?

REXX là Developer Files - Rexx Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin nguồn được viết trong Executor cơ cấu lại thời mở rộng (Rexx) ngôn ngữ lập trình, một kịch bản và ngôn ngữ vĩ mô chủ yếu sử dụng để tạo các báo cáo và xử lý dữ liệu; chứa mã nguồn, trong đó bao gồm các chức năng, các biến, và các báo cáo khác cho biết chương trình làm thế nào để hoạt động.

What is a REXX file?

Source file written in the Restructured Extended Executor (Rexx) programming language, a scripting and macro language mainly used to generate reports and process data; contains source code, which includes functions, variables, and other statements that tell the program how to function.

Cách mở .REXX file

Để mở file .REXX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REXX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REXX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REXX do người dùng đóng góp.

  • BRexx
  • Regina REXX Interpreter
  • Regina REXX Interpreter

Chuyển đổi file .REXX

File .REXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *