RFB File

? Cách mở file .RFB? Những phần mềm mở file .RFB và sửa file lỗi. Convert Binary RFB file sang định dạng khác.

.RFB File Extension

   
File name RFB File
File Type RoboForm Bookmark File
Nhà phát triển Siber Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .RFB là file gì?

RFB là Misc Files - RoboForm Bookmark File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siber Systems.

Bookmark tập tin được tạo ra bởi RoboForm, một chương trình sử dụng để lấp đầy một cách an toàn các hình thức trực tuyến với thông tin cá nhân; chứa một bookmark trang web tương tự như một yêu thích trình duyệt web; bao gồm một trường văn bản để lưu trữ ghi chú về các trang web.

What is a RFB file?

Bookmark file created by RoboForm, a program used to securely fill online forms with personal information; contains a website bookmark similar to a Web browser favorite; includes a text field for storing notes about websites.

Cách mở .RFB file

Để mở file .RFB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFB do người dùng đóng góp.

  • RoboForm
  • avast! EasyPass
  • avast! EasyPass
  • AI RoboForm
  • Siber Systems AI RoboForm

Chuyển đổi file .RFB

File .RFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *