RFC File

? Cách mở file .RFC? Những phần mềm mở file .RFC và sửa file lỗi. Convert N/A RFC file sang định dạng khác.

.RFC File Extension

   
File name RFC File
File Type 1Ravenfield Content File
Nhà phát triển SteelRaven7
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (14 Bình chọn)

File .RFC là file gì?

RFC là Game Files - 1Ravenfield Content File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SteelRaven7.

tập tin một RFC chứa nội dung trò chơi được sử dụng bởi Ravenfield, một trò chơi bắn súng người đầu tiên. Nó lưu trữ thông tin về nội dung xuất hiện trong trò chơi, chẳng hạn như vũ khí hoặc bản đồ. file RFC bao gồm thông tin về sự xuất hiện và hành vi của nội dung.

What is a RFC file?

An RFC file contains game content used by Ravenfield, a first person shooter game. It stores information about content that appears during gameplay, such as weapons or maps. RFC files include information about the appearance and behavior of the content.

Cách mở .RFC file

Để mở file .RFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFC do người dùng đóng góp.

  • Ravenfield
  • avast! EasyPass
  • avast! EasyPass
  • AI RoboForm
  • Reflection FTP Client
  • WRQ Reflection FTP Client
  • WRQ Reflection FTP Client

Chuyển đổi file .RFC

File .RFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *