RFL File

? Cách mở file .RFL? Những phần mềm mở file .RFL và sửa file lỗi. Convert Binary RFL file sang định dạng khác.

.RFL File Extension

   
File name RFL File
File Type Reason ReFill Sound Bank
Nhà phát triển Propellerhead Software
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .RFL là file gì?

RFL là Audio Files - Reason ReFill Sound Bank, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Propellerhead Software.

gói phần cho lý do, một chương trình tạo ra bài hát trong đó bao gồm một rack phòng thu ảo và một sequencer tiên tiến; có thể chứa các bản vá lỗi, các mẫu, các file bài hát, và các tập tin .REX; WAV và .AIF tập tin được nén xuống còn khoảng một nửa kích thước tập tin ban đầu của họ khi lưu trữ trong Refills (tạo bằng Refill Packer).

What is a RFL file?

Component package for Reason, a song creation program that includes a virtual studio rack and an advanced sequencer; may contain patches, samples, song files, and .REX files; .WAV and .AIF files are compressed to about half their original file size when stored in ReFills (created using ReFill Packer).

Cách mở .RFL file

Để mở file .RFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFL do người dùng đóng góp.

  • Reason
  • Reason Limited
  • Reason Limited
  • Media Player Classic
  • X'Pert HighScore
  • Reason Essentials
  • Reason Essentials

Chuyển đổi file .RFL

File .RFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *