RFLW File

? Cách mở file .RFLW? Những phần mềm mở file .RFLW và sửa file lỗi. Convert N/A RFLW file sang định dạng khác.

.RFLW File Extension

   
File name RFLW File
File Type Edge Reflow Data File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RFLW là file gì?

RFLW là Web Files - Edge Reflow Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo bởi Edge Reflow, một ứng dụng thiết kế web đáp ứng; chứa các thiết lập dự án Reflow của bạn chẳng hạn như bố trí trang và dữ liệu phong cách; ví dụ về dữ liệu chứa bao gồm kích thước lề, cài đặt kiểu chữ, nền, và biên giới.

What is a RFLW file?

File created by Edge Reflow, a responsive web design application; contains your Reflow project settings such as page layout and styling data; examples of contained data include margin size, typography settings, background, and borders.

Cách mở .RFLW file

Để mở file .RFLW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFLW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFLW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFLW do người dùng đóng góp.

  • Adobe Edge Reflow CC

Chuyển đổi file .RFLW

File .RFLW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *